Sandman Futura Galeria

 

głębokie ubytki I klasy

 

szyjka

 

II klasa styczna

 

usuwanie kompozytu