Sandman Futura sposób leczenia 

      Zasada działania Sandman Futura opiera się na opatentowanej metodzie kontroli i analizie drobiazgowej wirów w odpowiednich proporcjach powietrza i telenku glinu (jako ścierniwo) przy niskim ciśnieni 1,5 – 5 barów, co znacząco redukuje nam problem rozprzestrzeniania się pyłu. Dzięki energii kinetycznej ciało może wykonać pewną pracę równą jego energii. Cząsteczki ścierniwa w momencie kontaktu z tkanką zęba, wytracają prędkość i oddają energię w miejscu preparacji, powodując odrywanie opracowanych tkanek. Wielokrotne powtórzenie takiego cyklu powoduje całkowite usunięcie próchnicy. Tlenek glinu tworzy mikroretencje i zagłębienia, wpływające na siłę adhezji systemów wiążących. Metoda ta pozwalana pracę minimalnie inwazyjną, a urządzenie jest niezastąpione w stomatologi zachowawczej i profilaktyce. 

                                                 Powierzchnia zęba po preparacji: 

           

                wiertłem (SEM 1000x)                                       abrazją powietrzną (SEM 1000x)

                                                           Powierzchnia zębiny:

                 

                     metoda abrazji                                                 wiertło diamentowe (turbina)